Påmelding til Acem Travels til Himalaya og Delhi i november 2019 skjer ved betaling og innsending av skjemaet nedenfor.

 Det er begrenset antall plasser på turen. Rekkefølge for påmelding etter dato for betalt depositum.

Full pris for hele turen er NOK 22.350. Se Faktaopplysninger. (Det tas forbehold om valutaendringer og endringer i avgifter/skatter). Restbeløp betales senest 1. august 2019.